Praktyczne porady dotyczące pozyskiwania dotacji z funduszy unijnych.
Blog > Komentarze do wpisu

Jak napisać wniosek, aby dostać dotację unijną - część druga

Ocena merytoryczna dokonywana jest przez ekspertów. Po pewnym czasie zostaniemy poinformowani o tym, czy nasz wniosek został przyjęty. Przedstawiona powyżej procedura została opisana w sposób uproszczony. Zasady i wytyczne wypełniania wniosku możemy podzielić na dwa rodzaje: 1)te, które znajdują zastosowanie bez względu na to z jakiego programu operacyjnego będziemy aplikować. Dotyczą one najczęściej języku wniosku np. (zasada - minimum słów – maksimum treści, użycie słów kluczowych charakteryzujących dany program, priorytet i działanie oraz takie zasady jak: z. dodatkowości, z. koncentracji, z. równości szans, z. ochrony środowiska.

2) pozostałe zasady wynikające z następujących dokumentów: instrukcji wypełniania wniosku, regulaminu konkursu, programów operacyjnych i innych wytycznych. Zasady wypełniania wniosku dla np. PO Kapitał Ludzki, a RPO danego województwa różnią się, tak samo jak formularze wniosków, które będziemy składać.

 

Często przed ogłoszeniem konkursu na nabór wniosków instytucja ogłaszająca w/w nabór przeprowadza szkolenia (najczęściej bezpłatne), które przygotowują potencjalnych beneficjentów w późniejszym ubieganie się o wsparcie. Osobiście polecam właśnie takie szkolenia, ponieważ moim zdaniem się przydają.

 

Starając się o datację unijną oprócz wniosku składamy też ogromną ilość pozostałych dokumentów. Może to być biznesplan, studium wykonalności oraz różnego rodzaju oświadczenia, do złożenia których jest obligatoryjnie zobowiązany wnioskodawca

(np. oświadczenie o kwalifikowalności VAT lub formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie oddziaływania na środowisko).

 

Sam wniosek składa się jakby z kilku części:

  1. Pierwsza część dotyczy opisu wnioskodawcy. Najczęściej podajemy informację na temat formy prawnej, nazwy, adresu wnioskodawcy itp.
  2. W następnej części podajemy między innymi: tytuł projektu, jego cele, określamy grupę docelową wraz z opisem planu działań, termin rozpoczęcie projektu jak i jego zakończenia ( w tym harmonogram) oraz budżet.
  3. Część trzecia najczęściej zawiera spis wymaganych załączników, które musimy oczywiście złożyć wraz z wnioskiem.
 

Złożenie wniosku nie stanowi gwarancji na to, że otrzymamy dotację. Możemy już na wstępie nie przejść oceny formalnej, albo później merytorycznej. Poza tym nawet, gdyby nasz wniosek uzyskał pozytywne obie oceny, może zabraknąć pieniędzy do rozdysponowania, ponieważ otrzymały je w pierwszej kolejności  projekty z większą ilością punktów niż złożony przez nas wniosek.

  

Uwaga ! Zamieszczony tekst dotyczy pozyskiwania dotacji unijnych przez firmy, które mają zarejestrowaną działalność gospodarczą i już działają. Inne zasady obowiązują wobec osób, które chciałyby dopiero założyć działalność gospodarczą.

Zobacz także inne artykuły dotyczące dotacji unijnych dla firm:

Warunki uzyskania dotacji unijnej przez firmy

Jak napisać wniosek, aby dostać dotację unijną

Refundacja i zaliczka w dotacjach unijnych

Punkty informacyjne, czyli gdzie szukac informacji na temat dotacji unijnych

Przykłady projektów unijnych

piątek, 17 października 2008, niobe25

Polecane wpisy

Zobacz, gdzie możesz znaleźć przykłady projektów
Zobacz, gdzie możesz zasięgnąć informacji
Kliknij, aby się ze mną skontaktować
Kliknij, aby wejść na forum