Praktyczne porady dotyczące pozyskiwania dotacji z funduszy unijnych.
Blog > Komentarze do wpisu

Warunki uzyskania dotacji unijnej przez firmy

Warunki jakie musi spełnić przedsiębiorca starając się o wsparcie ze środków unijnych możemy podzielić na dwie kategorie. W pierwszej kategorii zakwalifikujemy wszystkie warunki, które będą dotyczyć tylko naszej firmy. Składając wniosek musimy zadbać o to, aby nasza firma nie miała zaległości nie tylko wobec Urzędu Skarbowego, ale również Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Właściciele nie mogą być w konflikcie z prawem. Sama zaś firma nie może się znajdować w stanie upadłości czy też likwidacji.

Siedziba przedsiębiorstwa nie powinna się znajdować poza obszarem Polski. Starając się o dotację powinniśmy wykazać, że nasza firma znajduje się w dobrym położeniu finansowym, oraz że posiada znaczny potencjał rynkowy.

Druga kategoria warunków dotyczy celu dotacji.

W tym wypadku jest wskazane, aby projekt zwiększał zatrudnienie w przedsiębiorstwie, poprawiał jej konkurencyjność, podnosił innowacyjność działalności, pozytywnie ( lub neutralnie) wpływał na ochronę środowiska, jak również w miarę możliwości wyrównywał szanse kobiet i mężczyzn na rynku pracy.

Uwaga ! Zamieszczony tekst dotyczy pozyskiwania dotacji unijnych przez firmy, które mają zarejestrowaną działalność gospodarczą i już działają. Inne zasady obowiązują wobec osób, które chciałyby dopiero założyć działalność gospodarczą.

Zobacz także inne artykuły dotyczące dotacji unijnych dla firm:

Jak napisać wniosek, aby dostać dotację unijną

Jak napisać wniosek, aby dostać dotację unijną - część druga

Refundacja i zaliczka w dotacjach unijnych

Punkty informacyjne, czyli gdzie szukac informacji na temat dotacji unijnych

Przykłady projektów unijnych

czwartek, 30 października 2008, niobe25

Komentarze
2013/04/17 14:03:29
Super, bardzo dziękuję za zebranie wszyskiego w 1 miejscu. Po założeniu działalności też wiadomo, warto ciągle szukać, dokształcać się, dlatego polecam artykuły o komunikacji wewnętrznej w firmach www.gfmp.com.pl/www_komunikacja_wewnetrzna.xml A jest może strona zbierająca doświadczenia osób korzystających z takich dotacji?

Szukanie informacji na blogu

Wiele informacji na temat dotacji unijnych - posegregrowanych tematycznie w kategoriach i zakładkach - znajdziecie Państwo wchodząc na główną stronę bloga, mieszczącą się pod adresem http://funduszeunijne1.blox.pl/html. W każdym poście staram się zamieścić informację, jaka instytucja przyznaje dofinansowanie. Uwaga! Nie prowadzę profesjonalnego doradztwa ani punktu informacyjnego, zatem proszę kierować pytania do pracowników instytucji dofinansowujących dane przedsięwzięcia. Blog zawiera podstawowe informacje na temat działań z jakich mogą korzystać beneficjenci dotacji unijnych. Nie zastępuje szczegółowych wytycznych jakimi kierują się instytucje przyznające dofinansowanie! Ponadto niestety wiele informacji sie dezaktualizuje z czasem, a ja bloga nie aktualizuje niestety. W związku z tym zachęcam osoby poszukujące szczegółowych informacji do korzystania z profesjonalnych punktów informacyjnych (adresy dla poszczególnych województw są podane na stronie bloga) i wyszukiwarki dotacji unijnych.

Geneza funduszy unijnych

Polska jest członkiem Unii Europejskiej od 1 maja 2004 r. Fundusze strukturalne są instrumentem realizacji polityki regionalnej Unii Europejskiej, nazywanej również polityką strukturalną. Rolą funduszy strukturalnych jest zwiększanie spójności społecznej i gospodarczej państw członkowskich Unii poprzez wspieranie regionów słabiej rozwiniętych. Polska przystępując do Unii Europejskiej stała się odbiorcą pomocy oferowanej w ramach wspólnotowej polityki regionalnej. Ponadto istnieje Fundusz Spójności będący instrumentem finansowym UE, nienależącym do Funduszy strukturalnych.

biznes plan do Urzędu Pracy