Praktyczne porady dotyczące pozyskiwania dotacji z funduszy unijnych.
Blog > Komentarze do wpisu

Dotacje unijne na utworzenie i prowadzenie przedszkola

Istnieje możliwość pozyskania dotacji unijnych na uruchomienie przedszkola ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1 – Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej. W ramach wymienionego wyżej poddziałania 9.1.1 można dofinansować następujące typy projektów: tworzenie ośrodków wychowania przedszkolnego (w tym również realizacja alternatywnych form wychowania przedszkolnego) na obszarach i w środowiskach o niskim stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej (w szczególności na obszarach wiejskich); wsparcie istniejących przedszkoli przyczyniające się do zwiększonego uczestnictwa dzieci w wychowaniu przedszkolnym np. dłuższe godziny pracy przedszkoli, uruchomienie dodatkowego naboru dzieci, zatrudnienia personelu; opracowanie i realizacja kampanii informacyjnych promujących edukację przedszkolną.

Ważne jest to, aby we wniosku wykazać, że projekt będzie realizowany na terenie, gdzie właśnie brakuje przedszkoli. Z reguły większe szanse będą miały projekty przewidujące utworzenie przedszkola na obszarach wiejskich, ponieważ jak się możemy domyślać procent dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w mieście jest większy niż na wsi. Jeśli jednak na terenach miejskich  brakuje przedszkoli, wówczas zwiększają się szanse naszego projektu na dofinansowanie.

Działanie skierowane powinno być do:

  • dzieci w wieku przedszkolnym (3-5 lat),
  • rodziców dzieci w wieku przedszkolnym (3-5 lat),
  • istniejących przedszkoli,
  • funkcjonujących innych form wychowania przedszkolnego.

 O  dofinansowanie  mogą ubiegać się wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). Wynika to ze  Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego  Kapitał Ludzki 2007 – 2013 ( s. 249 ).

Wnioski będą rozpatrywane w procedurze konkursowej. Nabory wniosków ogłaszane są odrębnie w poszczególnych województwach, które mogą określać szczegółowe warunki wnioskowania – zgodnie z regionalnymi strategiami ( odpowiednio w poszczególnych województwach nabór oglaszają -Urzędy Marszałkowskie lub Wojewódzkie Urzędy Pracy).Pamiętajmy, że finansujemy głównie wydatki miękkie. Zaliczamy do nich np. podróże, zakup usług, wynagrodzenia personelu, koszty administracyjne oraz wynajem. Koszty twarde, do których zaliczymy np. koszty dostosowania budynków i pomieszczeń mogą sięgać maks.  do 10 % wartości projektu. Natomiast odnosząc się do  projektów, w których dominują wydatki twarde np. budowa budynku realizujemy w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych.  

Podaję link do artykułu "Pomysł na biznes" z  Rzeczpospolitej: KLIK

 

Zobacz także inne artykuły dotyczące dotacji unijnych dla firm:

Warunki uzyskania dotacji unijnej przez firmy

Jak napisać wniosek, aby dostać dotację unijną

Jak napisać wniosek, aby dostać dotację unijną - część druga

Refundacja i zaliczka w dotacjach unijnych

Punkty informacyjne, czyli gdzie szukac informacji na temat dotacji unijnych

Przykłady projektów unijnych

piątek, 16 stycznia 2009, niobe25

Polecane wpisy

Komentarze
2012/06/17 13:58:59
Bardzo dobry artykuł! Wiele wyjaśnia. Niedawno sama poszukując informacji zdecydowałam się na zakup poradników z oferty wydawnictwa Wiedza i Praktyka. Znalazłem tam materiały na temat pozyskiwania funduszy unijnych, a także wiele innych ciekawych poradników o finansach, rachunkowości i księgowości. Autorzy poradników nie owijają w bawełnę i piszą to co musisz wiedzieć. Wysyłkowa forma sprzedaży jest bardzo wygodna. Ze względu na ciągłe zmiany w prawie dużo skorzystałam na prenumerowaniu Wiedzy i Praktyki.
Zobacz, gdzie możesz znaleźć przykłady projektów
Zobacz, gdzie możesz zasięgnąć informacji
Kliknij, aby się ze mną skontaktować
Kliknij, aby wejść na forum