Praktyczne porady dotyczące pozyskiwania dotacji z funduszy unijnych.
Blog > Komentarze do wpisu

Dotacje na szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe dla osób niepełnosprawnych

Bariery architektoniczne oraz trudności ze znalezieniem pracy to tylko przykłady problemów jakim muszą stawiać czoła osoby niepełnosprawne. Jednym z celów Priorytetu VII – „ Promocja integracji społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest wspieranie działań, które mają za zadanie pomoc osobom niepełnosprawnym aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym i zawodowym. W imieniu niepełnosprawnych o dotacje na szkolenia, poradnictwo psychologiczne, staże i subsydiowanie zatrudnienia oraz integrację społeczną i zawodową mogą się starać organizacje pozarządowe, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie i Ośrodki Pomocy Społecznej.

Pomoc finansową na organizowanie kursów i szkoleń umożliwiającym  nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji osób niepełnosprawnych przewiduje poddziałanie 7.2.1 „ Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” PO KL.

Co do zasady najczęściej środki pieniężne są przekazywane na zasadzie refundacji ( czyli najpierw ponosimy wydatki, później zostaje nam to zwrócone), jednak wspomniane wyżej przeze mnie poddziałanie stanowi wyjątek. Nie musimy mieć 100 % środków finansowych, a dotację otrzymujemy w formie zaliczki ( środki otrzymujemy przed poniesieniem wydatków).

Osoby niepełnosprawne mogą też liczyć na dotację na rozpoczęcie samodzielnej działalności gospodarczej. O warunkach i procedurze ubieganie się o dofinansowanie napisałam w poprzednim artykule, który można przeczytać tutaj.

 

 

Zobacz także inne artykuły dotyczące dotacji dla niepełnosprawnych:

Dotacje unijne na komputery dla osób niepełnosprawnych

wtorek, 10 lutego 2009, niobe25

Polecane wpisy

Zobacz, gdzie możesz znaleźć przykłady projektów
Zobacz, gdzie możesz zasięgnąć informacji
Kliknij, aby się ze mną skontaktować
Kliknij, aby wejść na forum