Praktyczne porady dotyczące pozyskiwania dotacji z funduszy unijnych.
Blog > Komentarze do wpisu

Dofinansowanie dla szkół prywatnych, prowadzących kursy języków obcych

W tym poście postaram się opisać w sposób ogólny, gdzie należy szukać informacji dotyczących dofinansowania zajęć z języków obcych nie tylko dzieci, ale również dorosłych. Okazuje się, że właśnie Program Operacyjny Kapitał Ludzki stwarza dla tego typu działań wiele okazji do uzyskania dotacji.

1. Projekty dotyczące szkoleń językowych dla pracowników przedsiębiorstw

Możliwość zorganizowania kursów językowych dla pracowników przedsiębiorstw stwarza poddziałanie 8.1.1 – "Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw". W tym wypadku projekt obejmuje grupę pracowników, którzy są zatrudnieni na terenie jednego województwa. Dla dużych projektów, czyli takich, które mają charakter ponadregionalny oraz ogólnokrajowy ( wartość powyżej 400 tyś.) przewidziane zostało poddziałanie 2.1.1 – "Rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstw" z PO KL.

  

2. Projekty dotyczące szkoleń językowych dla osób bezrobotnych oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

 

 - W ramach poddziałania 6.1.1 – „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy” możemy sfinansować projekty, zakładające zmianę, uzupełnienie czy też podniesienie kalifikacji osób, które nie są zatrudnione.

 - Natomiast dla projektów przewidujących szkolenia językowe dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym korzystamy z poddziałania 7.2.1 - "Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

  

3. Projekty skierowane do osób dorosłych

 W tym przypadku należy skorzystać z działania 9.3 – „Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego”.

4. Szkolenia językowe dla dzieci w ramach edukacji przedszkolnej

 Poddziałaniem, z którego możemy skorzystać jest 9.1.1 – „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przdszkolnej”.

Zobacz także inne artykuły dotyczące dotacji unijnych dla firm:

Warunki uzyskania dotacji unijnej przez firmy

Jak napisać wniosek, aby dostać dotację unijną

Jak napisać wniosek, aby dostać dotację unijną - część druga

Refundacja i zaliczka w dotacjach unijnych

Punkty informacyjne, czyli gdzie szukac informacji na temat dotacji unijnych

Przykłady projektów unijnych

wtorek, 10 marca 2009, niobe25

Polecane wpisy

Zobacz, gdzie możesz znaleźć przykłady projektów
Zobacz, gdzie możesz zasięgnąć informacji
Kliknij, aby się ze mną skontaktować
Kliknij, aby wejść na forum