Praktyczne porady dotyczące pozyskiwania dotacji z funduszy unijnych.
Blog > Komentarze do wpisu

Dotacje unijne na odnawialne źrodła energii

Jednym z celów dotacji unijnych jest wspieranie działań, mających za zadanie ochronę środowiska poprzez wykorzystywanie energii odnawialnej. Najczęściej za realizację wspomnianych powyżej działań odpowiadają samorządy, które przygotowując projekty, obejmują zakresem działania daną społeczność lokalną. Jednak o dotację starać się mogą również organizacje pozarządowe lub spółki komunalne. Szansę na uzyskanie dotacji daje nam Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach którego gmina ubiegać się może o dofinansowanie projektu zakładającego zakup i instalację przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców gmin.

Jednak, gdy gmina nie decyduje się na realizację w/w projektu, a chcielibyśmy mieć własny wiatrak lub lampę solarną wyłącznie na użytek naszego gospodarstwa domowego pomocy możemy szukać w następujących instytucjach: Bank Ochrony  Środowiska, Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska, Powiatowe i Gminne Fundusze Ochrony Środowiska, jeśli istnieją na terenie powiatu lub gminy oraz Ekofundusz. Zazwyczaj możemy oczekiwać ze strony tych instytucji pomocy obejmującej dotację, preferencyjny kredyt lub pożyczkę.

 

Jednak najwięcej możliwości uzyskania dotacji na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii przez samorządy  daje nam program operacyjny noszący nazwę „Infrastruktura i środowisko”, dzięki któremu samorządy mogą finansować  budowę lub zwiększenie mocy urządzeń wykorzystujących różne źródła energii odnawialnej ( wiatr, woda, biomasa, biogaz, energia słoneczna, ciepło z energii geotermalnej). Taką możliwość stwarzają również Regionalne Programy Operacyjne dla projektów o niższej wartości.

 
czwartek, 02 kwietnia 2009, niobe25

Komentarze
2010/10/29 11:01:00
Przy temacie inwestycji w OZE i ewentualnych dopłat chciałbym przestrzec przed kontaktami z Ekoenergia z Szadka z Panem prezesem Santy na czele. Deweloper ten wykazał się skrajną nieodpowiedzialnością w wykonywaniu zleconego projektu. Wiatraki które postawił ze sporym opóźnieniem są uzywane i w zasadzie bezużyteczne ze względu na wadliwe podezpoły. Inwestor ponosi spore straty kazdego dnia, a wykonawca umywa ręce gdyż pieniądze wziął z góry.
-
2012/08/16 00:35:12
kolektory słoneczne i inne źródła odnawialnej energii będą coraz powszechniejsze, no i kasa na to będzie zawsze

====
www.kolektorysloneczne.waw.pl/
-
2013/01/07 20:29:11
Tak swoją drogą słyszłem że dobrym sposobem na osczędzanie są piece kondensacyjne muszę to wyprobować !

Szukanie informacji na blogu

Wiele informacji na temat dotacji unijnych - posegregrowanych tematycznie w kategoriach i zakładkach - znajdziecie Państwo wchodząc na główną stronę bloga, mieszczącą się pod adresem http://funduszeunijne1.blox.pl/html. W każdym poście staram się zamieścić informację, jaka instytucja przyznaje dofinansowanie. Uwaga! Nie prowadzę profesjonalnego doradztwa ani punktu informacyjnego, zatem proszę kierować pytania do pracowników instytucji dofinansowujących dane przedsięwzięcia. Blog zawiera podstawowe informacje na temat działań z jakich mogą korzystać beneficjenci dotacji unijnych. Nie zastępuje szczegółowych wytycznych jakimi kierują się instytucje przyznające dofinansowanie! Ponadto niestety wiele informacji sie dezaktualizuje z czasem, a ja bloga nie aktualizuje niestety. W związku z tym zachęcam osoby poszukujące szczegółowych informacji do korzystania z profesjonalnych punktów informacyjnych (adresy dla poszczególnych województw są podane na stronie bloga) i wyszukiwarki dotacji unijnych.

Geneza funduszy unijnych

Polska jest członkiem Unii Europejskiej od 1 maja 2004 r. Fundusze strukturalne są instrumentem realizacji polityki regionalnej Unii Europejskiej, nazywanej również polityką strukturalną. Rolą funduszy strukturalnych jest zwiększanie spójności społecznej i gospodarczej państw członkowskich Unii poprzez wspieranie regionów słabiej rozwiniętych. Polska przystępując do Unii Europejskiej stała się odbiorcą pomocy oferowanej w ramach wspólnotowej polityki regionalnej. Ponadto istnieje Fundusz Spójności będący instrumentem finansowym UE, nienależącym do Funduszy strukturalnych.

biznes plan do Urzędu Pracy