Praktyczne porady dotyczące pozyskiwania dotacji z funduszy unijnych.
Blog > Komentarze do wpisu

Dotacje unijne na rozbudowę, modernizację oraz informatyzację szkół i przedszkoli

Szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne oraz przedszkola mogą otrzymać dofinansowanie na różnego typu projekty. Unijne wsparcie w tym zakresie zapewniają Regionalne Programy Operacyjne, dzięki którym jest możliwe finansowanie nie tylko zakupu wyposażenia do szkół, ale również pomoc dla takich inwestycji jak: budowa, rozbudowa i modernizacja budynków szkolnych.

Szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne oraz przedszkola mogą otrzymać dofinansowanie na różnego typy projekty. Unijne wsparcie w tym zakresie zapewniają Regionalne Programy Operacyjne, dzięki którym jest możliwe finansowanie nie tylko zakupu wyposażenia do szkół, ale również pomoc dla   takich inwestycji jak: budowa, rozbudowa i modernizacja budynków szkolnych. O dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego szkoły mogą uzyskać także  bez przeszkód na  działanie związane z szeroko pojętą informatyzacją. W tym wypadku unijne wsparcie będzie skierowane do projektów zakładających zakup oprogramowania wraz ze sprzętem komputerowym. Ponadto  dofinansowanie projektów  zakładających  szkolenia dla uczniów z zakresu obsługi komputera, informatyki czy też zajęć z grafiki wraz z zakupem komputerów przewiduje działanie 9.1.2 „ Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  Maksymalna wysokość pomocy jaką szkoły mogą uzyskać wynosi 85% kosztów kwalifikowanych. W imieniu szkół z wnioskiem występują jednostki samorządu terytorialnego, którym podlegają szkoły.  Wnioski należy kierować do Urzędów Marszałkowskich.

 

czwartek, 28 maja 2009, niobe25

Polecane wpisy

Zobacz, gdzie możesz znaleźć przykłady projektów
Zobacz, gdzie możesz zasięgnąć informacji
Kliknij, aby się ze mną skontaktować
Kliknij, aby wejść na forum