Praktyczne porady dotyczące pozyskiwania dotacji z funduszy unijnych.
Blog > Komentarze do wpisu

Ewolucja procesu integracji europejskiej

Pierwszy etap europejskiej federacji zapoczątkował Plan Schumana ( 1950 r.), który przewidywał utworzenie organizacji zajmującej się współpracą w dziedzinie hutnictwa i górnictwa. W 1951 r. Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, Niemcy i Włochy podpisały traktat paryski. Na mocy tego traktatu powstała Europejska Wspólnota Węgla i Stali. W 1957 r. te sama państwa podpisały traktaty rzymskie. Powołały one do życia Europejską Wspólnotę Gospodarczą oraz Eurotom – umożliwił współpracę w przemyśle nuklearnym. W wyniku problemów w funkcjonowaniu wspólnot wynikających z przystąpienia nowych członków w 1986 r. podpisano Jednolity Akt Europejski.

W 1992 r. w Maastricht podpisano Traktat o Unii Europejskiej, który wszedł w życie  dniem 1 listopada 1993 r.

 

Art. A 

 „Niniejszym traktatem Wysokie Umawiające się strony ustanawiają pomiędzy sobą Unię Europejską zwaną dalej „Unią”.

Niniejszy traktat stanowi etap w procesie tworzenia się coraz ściślejszego związku pomiędzy narodami Europy, w którym decyzje są podejmowane na szczeblu najbliższym obywatelowi.

Unią będzie tworzona w oparciu o Wspólnoty Europejskie, uzupełnione kierunkami działania i formami współpracy ustanowionymi niniejszym traktatem. Jej zadaniem jest organizacja w sposób spójny i solidarny, stosunków pomiędzy Państwami Członkowskimi i ich narodami.”

Art. B

 1. „Celem Unii jest popieranie zrównoważonego i trwałego postępu gospodarczo – społecznego, w szczególności poprzez stworzenie obszaru pozbawionego wewnętrznych granic, wzmacnianie spójności ekonomicznej i społecznej i ustanowienie unii gospodarczo – walutowej, docelowo z jedną walutą, zgodnie z postanowieniami niniejszego Traktatu.
 2. potwierdzenie swojej tożsamości na arenie międzynarodowej, w szczególności poprzez realizację wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, włącznie z docelowym sformułowaniem polityki obronnej, która mogłaby prowadzić z czasem do wspólnej obrony.
 3. wzmacnianie ochrony praw i interesów obywateli państw poprzez wprowadzenie obywatelstwa Unii
 4. rozwijanie bliskiej współpracy w zakresie sprawiedliwości i spraw wewnętrznych."
     

 Z Traktatu z Maastricht  wywodzą się tzw. filary Unii Europejskiej.

 

Dziedziny zaliczone do pierwszego filaru to: polityka społeczna, handel, gospodarka oraz ochrona środowiska.

Drugi filar obejmuje wspólną politykę zagraniczną oraz bezpieczeństwo, zaś do trzeciego filaru zaliczamy sprawy wewnętrzne oraz wymiar sprawiedliwości.

 

 Kolejne traktatyto : Traktat Amsterdamski ( 1997) oraz Traktat Nicejski (2001) oraz kontrowersyjny "Traktat lizboński (oficj. Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską; w wersji roboczej określany jako traktat reformujący) — umowa międzynarodowa zakładająca m.in. reformę instytucji Unii Europejskiej, podpisana 13 grudnia 2007 roku w Lizbonie, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Seria C Nr 306 z 17 grudnia 2007. Miała wejść w życie 1 stycznia 2009 roku, ale nie została ratyfikowana przez wszystkie strony."*

* źródło Wkipedia

niedziela, 10 maja 2009, niobe25

Polecane wpisy

 • Reaktywacja bloga

  Mam dobrą wiadomość dla osób zainteresowanych dotacjami unijnymi. Reaktywuję bloga i będę starała się wrócić do swojego poprzedniego zawodu. Być może w tym tygo

 • O tym co przeciętny Polak zyskał po wejściu Polski do Unii.

  Podgladając statystyki mojego bloga, stwierdzam, że informacje na temat dotacji unijnych cieszą się dość sporym zainteresowaniem. Co jednak tak naprawdę Polacy

 • Symbole Unii Europejskiej

  Dniem Unii Europejskiej został ustanowiony 9 maja. Na fladze Unii przedstawiono dwanaście złotych gwiazd, które utworzyły krąg na granatowym tle. Należy podkreś

Zobacz, gdzie możesz znaleźć przykłady projektów
Zobacz, gdzie możesz zasięgnąć informacji
Kliknij, aby się ze mną skontaktować
Kliknij, aby wejść na forum