Praktyczne porady dotyczące pozyskiwania dotacji z funduszy unijnych.
Blog > Komentarze do wpisu

Dotacje unijne na szkolenia i usługi doradcze dla rolników

Niewielu rolników zdaje sobie sprawę, że również oni mogą korzystać ze szkoleń mających na celu doskonalenie zawodowe. Jest to możliwe dzięki zapisom Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, ramach działania Osi 1 – Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego. W drodze konkursu wybiera się instytucje, które zajmują się organizcją szkoleń dla rolników. Szkolenia przybrać mogą różną formę.

Najcześciej są to kursy, warsztaty, a nawet wyjazdy studyjne. Uczestnictwo w szkoleniu nie wiążę się z ponoszeniem opłat.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich przewiduje także wsparcie ze środków unijnych dla instytucji świadczących usługi doradcze dla rolników w następujących kwestiach: poprawy bezpieczeństwa pracy, ochrony środowiska naturalnego, wspierania restrukturyzcji, innowacji i rozwoju w gospodarstwach rolnych i wielu innych.

Rolnicy chcąc skorzystać z usług doradczych takiej instytucji będą musieli zawrzeć z nią umowę. Ponadto muszą spełniać następujące warunki:

- posiadać gospodarstwo rolne

-w roku poprzedzającym rozpoczęcie wykonywania usługi uzyskali płatności bezpośrednie.

Zobacz także inne artykuły na moim blogu dotyczące możliwości pozyskiwania dotacji unijnych przez rolników

piątek, 07 sierpnia 2009, niobe25

Polecane wpisy

Komentarze
dla-rolnikow
2014/06/20 23:39:41
Biuro rachunkowe dla rolników
Zobacz, gdzie możesz znaleźć przykłady projektów
Zobacz, gdzie możesz zasięgnąć informacji
Kliknij, aby się ze mną skontaktować
Kliknij, aby wejść na forum