Praktyczne porady dotyczące pozyskiwania dotacji z funduszy unijnych.
Blog > Komentarze do wpisu

Dotacje unijne na ułatwienie startu młodym rolnikom

O jednorazową premię w wysokości 50 tyś zł mogą się ubiegać osoby, które chcą założyć lub przejąć gospodarstwo rolne. Otrzymanie takiej pomocy finansowej jest możliwe po spełnieniu licznych warunków dotyczących samego zainteresowanego jak i przejmowanego gospodarstwa. Osoba ubiegająca się o premię musi być pełnoletnia, jednak nie może mieć wiecej niż 40 lat. Ponadto powinna posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe wynikające z wykształcenia oraz stażu pracy w rolnictwie. Generalnie nie powinna prowadzić działalności rolniczej. Od tej zasady jest wyjątek. Może ubiegać się o kwotę w wysokosci 50 tyś zł, będąc posiadaczem nieruchomości rolnej o powierzchni co najmniej 1 ha UR, jeśli nabyła ją w drodze spadku, spadku lub darowizny w trakcie nauki bądź przed uzyskaniem pełnoletności.

Przejmowane gospodarstwo winno spełniać wszelkie standardy dotyczące higieny, ochrony środowiska i chowu zwierząt. Powierzchnia przejmowanego gospodarstwa nie jest mniejsza niż średnia w danym województwie i nie większa niż 300 ha.

Uzyskanie jednorazowej premii wiąże się z dopełnieniem  kolejnych obowiązków. Młody rolnik będzie musiał wywiązać się z założeń swojego biznesplanu. I tak co najmniej 70% z kwoty 50 tyś będzie musiał przeznaczyć na cele związane z założeniem i rozwojem gospodarstwa, które określił w biznesplanie. Samo gospodarstwo musi istnieć przez okres co najmniej 5 lat, a osoba, która uzyskała dofinansowanie przez okres co najmniej 3 lat powinna podlegać ubiezpieczeniu w KRUS.

Instytucją właściwą w ramach powyższego działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Zobacz także inne artykuły na moim blogu dotyczące możliwości pozyskiwania dotacji unijnych przez rolników

piątek, 07 sierpnia 2009, niobe25

Polecane wpisy

Komentarze
dla-rolnikow
2014/06/20 23:38:55
Biuro rachunkowe dla rolników
Zobacz, gdzie możesz znaleźć przykłady projektów
Zobacz, gdzie możesz zasięgnąć informacji
Kliknij, aby się ze mną skontaktować
Kliknij, aby wejść na forum