Praktyczne porady dotyczące pozyskiwania dotacji z funduszy unijnych.
Blog > Komentarze do wpisu

Unia Europejska dopłaci do rent strukturalnych dla rolników.

Renty strukturalne dla rolników stanowią środek do realizacji jednego z celów Unii Europejskiej – wspieranie procesu wymiany pokoleniowej wśród osób prowadzących działalność rolniczą. Na taką pomoc będzie mógł liczyć rolnik, który ukonczył 55 lat, a nie osiągnął jeszcze wieku emerytalnego ani nie jest rencistą. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich określa również warunki dotyczące okresu prowadzenia działalności przez osobę starającą się o rentę strukturalną. Osoba ta musi udowodnić, że przez co najmniej okres 10 lat prowadziła działalność rolniczą na własny rachunek. Jakby tego jeszcze było mało gospodarstwo nie może być przekazane dowolnej osobie. Musi ona spełniać kryterium wieku oraz odpowiednich kwalifikacji.Gospodarstwo może być przekazywane następcy, który dotąd nie prowadził działalności rolniczej. Dozwolone jest też przejmowanie gruntów wchodzących w skład przekazywanego gospodarstwa na rzecz powiększenia gospodarstwa rolnego innego producenta rolnego.

Renta strukturalna nie ma charakteru dożywotniego. Wypłacana jest co miesiąc do czasu osiągnięcia przez rolnika wieku 65 lat. Wynosi 150 % najniższej emerytury, natomiast wraz z dodatkami na mażonka i za przekazanie powyżej 10 ha użytków rolnych poniżej 40 r. życia, 265% kwoty najniższej emerytury.

 

Zobacz także inne artykuły na moim blogu dotyczące możliwości pozyskiwania dotacji unijnych przez rolników

niedziela, 09 sierpnia 2009, niobe25

Polecane wpisy

Komentarze
dla-rolnikow
2014/06/20 23:38:41
Biuro rachunkowe dla rolników
Zobacz, gdzie możesz znaleźć przykłady projektów
Zobacz, gdzie możesz zasięgnąć informacji
Kliknij, aby się ze mną skontaktować
Kliknij, aby wejść na forum