Praktyczne porady dotyczące pozyskiwania dotacji z funduszy unijnych.
Blog > Komentarze do wpisu

Unia Europejska przewiduje dofinansowanie pensji pracowników

Niewielu przedsięborców zdaje sobie sprawę, że istnieje możliwość dofinansowania zatrudnienia osoby niepełnosprawnej lub bezrobotnej ze środków unijnych. Przez okres 12 lub 24 miesięcy połowa pensji będzie finansowana z środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Co do osób niepełnosprawnych tutaj istnieje możliwość dofinansowanie nawet do 75%. Subsydiowanie zatrudnienia nie jest możliwe w przypadku każdej osoby. Musi to być osoba znajdująca się w tzw. bardzo niekorzystnej sytuacji, w szczególnie niekorzystnej sytuacji lub osoba niepełnosprawna. Osobą znajdującą się w bardzo niekorzystnej sytuacji jest osoba, która przez okres 24 miesięcy nie pracowała. Natomiast za osobę w szczególnie niekorzystnej sytuacji uznaje się osobe, która spełnia jeden z nastepujących warunków:
  1. pracuje w sektorze lub zawodzie, w których różnica w poziomie zatrudnienia kobiet i mężczyzn jest co najmniej o 25 proc. wyższa niż przeciętna różnica w poziomie zatrudnienia kobiet i mężczyzn we wszystkich sektorach gospodarki narodowej w Polsce, oraz należy do grupy będącej w mniejszości w danej branży lub zawodzie
  2. jest członkiem mniejszości etnicznej
  3. jest samotną osobą dorosłą wychowującą co najmniej jedno dziecko lub posiadającna utrzymaniu osobę zależną
  4. była przez okres 6 mcy bezrobotna
  5. nie posiada wykształcenia ponadgimnazjalnego lub zawodowego 
  6. najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień przystąpienia do projektu ukończyła 50. rok życia.

 

Pracodawca przed otrzymaniem dotacji nie może zredukować zatrudnienia, za wyjątkiem sytuacji, gdzie pracownik sam dobrowolnie opuścił stanowisko pracy, przeszedł na emeryturę lub rentę, zwolniono go zgodnie z prawem za naruszenie obowiązków pracowniczych lub dokonano dobrowolnej redukcji czasu pracy.

 

Zobacz także inne artykuły na moim blogu dotyczące możliwości pozyskiwania dotacji przez przedsiębiorców

Zobacz artykuły dotyczące pozyskiwania środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej

sobota, 05 września 2009, niobe25

Polecane wpisy

Zobacz, gdzie możesz znaleźć przykłady projektów
Zobacz, gdzie możesz zasięgnąć informacji
Kliknij, aby się ze mną skontaktować
Kliknij, aby wejść na forum