Praktyczne porady dotyczące pozyskiwania dotacji z funduszy unijnych.
Blog > Komentarze do wpisu

Niepełnosprawni studenci mogą liczyć na przyznanie specjalnego stypendium przez uczelnie

Niepełnosprawni studenci mogą liczyć na stypendium specjalne pod warunkiem posiadania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Szczegółowe warunki przyznawania takiego stypendium oraz jego wysokość ustalane są przez rektora we współpracy z uczelnianym samorządem studenckim. Chcąc otrzymać takie stypendium należy złożyć wniosek. Osoba studiująca na kilku kierunkach może się starać o jego otrzymanie na każdym z nich.

Często  pytania kierowane do mnie w nadsyłanych przez Was    e-mailach oraz komentarzach stają się inspiracją do napisania kolejnych artykułów na blogu. Myślę, że bez nich ta strona byłaby mniej bogatsza.  Tym razem w związku z pytaniem zadanym w korespondencji przez Pana Piotra postanowiłam napisać o stypendium dla studentów niepełnosprawnych. Co prawda nie ma ono nic wspólnego z dotacjami unijnymi, ale mieści się w kategorii możliwości z jakich mogą korzystać takie osoby.

Zobacz inne artykuły dotyczące możliwości ubiegania się niepełnosprawnych o dotacje unijne:

 Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej - część pierwsza

Dotacje na rozpoczęcie działaności gospodarczej  - część druga

Unia dopłaci do pensji pracowników

Środki unijne dla osób niepełnosprawnych

Studencie sięgnij po stypendium unijne

sobota, 03 października 2009, niobe25

Polecane wpisy

Zobacz, gdzie możesz znaleźć przykłady projektów
Zobacz, gdzie możesz zasięgnąć informacji
Kliknij, aby się ze mną skontaktować
Kliknij, aby wejść na forum