Praktyczne porady dotyczące pozyskiwania dotacji z funduszy unijnych.
Blog > Komentarze do wpisu

Podnieś swoje kwalifikacje zawodowe dzięki szkoleniom dofinasowanym ze środków unijnych

Jednym ze skutków kryzysu gospodarczego jest rosnące bezrobocie. Przeciwdziałając temu niekorzystnemu zjawisku urzędy pracy, zarówno powiatowe i wojewódzkie organizują kursy w ramach, których bezrobotni będą mogli poszerzyć swoja kwalifikacje zawodowe lub zmienić zawód. Kursanci nie ponoszą żadnych kosztów związanych z udziałem w szkoleniu – ma ono charakter bezpłatny. Dodatkowo wypłacane jest stypendium osobom, które w nim uczestniczą. Osobiście uczestniczyłam w takim szkoleniu dotyczącym nauki zagadnień z księgowości i kadr dla dla bezrobotnych dwa lata temu i uważam, że warto korzystać, tym bardziej, że mają charakter bezpłatny. Projekty skierowane do takiej grupy jak bezrobotni realizowane są też przez inne organizacje: np. szkoły języków obcych czy też ośrodki szkoleniowe. Często informacji na temat przeprowadzanych szkoleń możemy szukać w gazetach, w których ogłoszeń o realizowanych projektach jest naprawdę mnóstwo. Należy pamiętać, że środki unijne są przeznaczone także na szkolenia dla osób pracujących. Mogą to być kursy językowe: bezpłatne lub takie, w których część kosztów pokrywana jest dzięki wsparciu finansowemu ze środków unijnych.

Bardzo dobrym przykładem szkolenia dla osób pracujących jest szkolenie zorganizowane przez Łódzką Izbę Handlową. Projekt został skierowany do pełnoletnich pracowników zatrudnionych w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach z terenu województwa łódzkiego na zasadach umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej.Zakłada on przeprowadzenie szkoleń z takich dziedzin biznesu jak:prawne aspekty funkcjonowania MŚP, pomoc publiczna, zamówienia publiczne, marketing dla MŚP, prawo finansowe i finanse dla MŚP, public relations dla MŚP, oraz postępowanie upadłościowe. Dodatkowo mają się odbywać zajęcia z nauki języka obcego. Dla zainteresowanych podaję link do strony: Wiedza dla przedsiębiorczych.

Znalazłam także inny przykład propozycji szkolenia dla osób pracujących: KOMPUTER I JĘZYK

Często szkolenia podnoszące kwalifikacje  organizowane są dla określonych grup zawodowych. Dotyczy to najczęściej takich zawodów jak: pielęgniarka, położna, lekarz, nauczyciel oraz urzędnik. Wszystkie powyższe szkolenia są finansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zobacz także inne artykuły na moim blogu dotyczące możliwości pozyskiwania dotacji przez przedsiębiorców

Zobacz artykuły dotyczące pozyskiwania środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej

 

 

czwartek, 01 października 2009, niobe25

Polecane wpisy

Zobacz, gdzie możesz znaleźć przykłady projektów
Zobacz, gdzie możesz zasięgnąć informacji
Kliknij, aby się ze mną skontaktować
Kliknij, aby wejść na forum