Praktyczne porady dotyczące pozyskiwania dotacji z funduszy unijnych.
Blog > Komentarze do wpisu

Rolnicy modernizują swoje gospodarstwa za unijne pieniądze.

Rolnicy, którzy chcieliby zmodernizować swoje gospodarstwa mogą liczyć na wsparcie z unijnych dotacji. Unijne dofinansowanie może być przeznaczone na budowę, remont lub modernizację budynków. Za unijne pieniądze możemy również finansować zakup urządzeń i maszyn oraz także zakup licencji czy nawet usług związanych z przygotowaniem dokumentacji technicznej. Dotacje unijne przyznawane są również na przedsięwzięcia związane z dostosowaniem gospodarstwa do standardów wynikających z przepisów prawa Unii Europejskiej.

O dotację może się ubiegać osoba fizyczna, która jest pełnoletnia, ale nie osiągnęła jeszcze wieku emerytalnego.  Nie ma przeszkód w tym, żeby o dotację na modernizację gospodarstw rolnych starać się mogły też osoby prawne i spółki osobowe , które prowadzą produkcję roślinną lub zwierzęcą.  Co jest również ważne, maksymalna wysokość pomocy na jaką mogą liczyć ubiegając się o dotację nie może przekroczyć 300 000 zł.

Zobacz więcej artykułów na temat dotacji unijnych dla rolników.

czwartek, 29 października 2009, niobe25

Polecane wpisy

Zobacz, gdzie możesz znaleźć przykłady projektów
Zobacz, gdzie możesz zasięgnąć informacji
Kliknij, aby się ze mną skontaktować
Kliknij, aby wejść na forum