Praktyczne porady dotyczące pozyskiwania dotacji z funduszy unijnych.
Blog > Komentarze do wpisu

Pracownicy oraz bezrobotni mogą studiować podyplomowo za pieniądze unijne oraz z Funduszu Pracy.

Coraz większa konkurencja na rynku pracy wymaga od pracowników uzupełniania swoich kwalifikacji i w wielu przypadkach zmiany zawodu na inny niż dotychczas wykonywany. Taką szansę oprócz szkoleń dają studia podyplomowe finansowane z dotacji unijnych. Ofert na temat studiów podyplomowych dofinansowanych przez Unię Europejską należy szukać na stronach internetowych uczelni wyższych, jak również organizacji zajmujących się rozwojem zasobów ludzkich. Najczęściej studia skierowane są do pracowników firm, ale nie tylko. Z tej oferty mogą korzystać także osoby prowadzące działalność gospodarczą. To jednak nie koniec możliwości, dzięki którym otrzymamy wsparcie finansowe na dokształcanie się. Taką pomoc otrzymają też bezrobotni, będący zarejestrowani w urzędzie pracy.

Na wniosek bezrobotnego Starosta ze środków Funduszu Pracy (nie jest to  Fundusz Europejski) może sfinansować koszty studiów podyplomowych do wysokości 100%, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia.  Bezrobotny  w składanym przez siebie wniosku musi uprawdopodobnić, że ukończenie danych studiów zapewni uzyskanie odpowiedniej pracy. Oznacza to, że jest zobowiązany przedstawić oświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu go,  po ukończeniu studiów podyplomowych. Dofinansowanie może polegać na jednorazowej wypłacie lub dotowaniu za kolejne semestry. Oprócz dofinansowania samych studiów podyplomowych bezrobotny będzie otrzymywał zasiłek, który stanowi 20% zasiłku podstawowego.

Zobacz także inne artykuły na temat szkoleń, studiów oraz stypendiów unijnych

wtorek, 03 listopada 2009, niobe25

Polecane wpisy

Zobacz, gdzie możesz znaleźć przykłady projektów
Zobacz, gdzie możesz zasięgnąć informacji
Kliknij, aby się ze mną skontaktować
Kliknij, aby wejść na forum