Praktyczne porady dotyczące pozyskiwania dotacji z funduszy unijnych.
wtorek, 10 lutego 2009
Bariery architektoniczne oraz trudności ze znalezieniem pracy to tylko przykłady problemów jakim muszą stawiać czoła osoby niepełnosprawne. Jednym z celów Priorytetu VII – „ Promocja integracji społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest wspieranie działań, które mają za zadanie pomoc osobom niepełnosprawnym aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym i zawodowym. W imieniu niepełnosprawnych o dotacje na szkolenia, poradnictwo psychologiczne, staże i subsydiowanie zatrudnienia oraz integrację społeczną i zawodową mogą się starać organizacje pozarządowe, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie i Ośrodki Pomocy Społecznej.
Zakładki:
Dotacje dla bezrobotnych
Dotacje unijne dla firm
Dotacje unijne dla rodziny
Dotacje unijne dla rolników
Dotacje unijne dla sportu
Dotacje unijne dla szkół, uczelni i przedszkoli
Dotacje unijne na e-biznes
Dotacje unijne na odnawialne źrodła energii
Dotacje unijne na rozpoczęcie działalności gospodarczej
Dotacje unijne na szkolenia, studia podyplomowe i stypendia
Serwisy UE, Blogi UE, Firmy Doradcze, Inne
Środki unijne dla osób niepełnosprawnych
Unia Europejska w pigułce
Zgłoszenie do konkursu blog roku 2011
Zobacz, gdzie możesz znaleźć przykłady projektów
Zobacz, gdzie możesz zasięgnąć informacji
Kliknij, aby się ze mną skontaktować
Kliknij, aby wejść na forum