Praktyczne porady dotyczące pozyskiwania dotacji z funduszy unijnych.
środa, 10 lutego 2010
Najczęściej zadawanymi pytaniami są te, które dotyczą dotacji unijnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Z tego co zdążyłam zauważyć niejasne jest dla większości internautów kwestia warunków jakie należy spełnić, aby móc się ubiegać o środki unijne. Często pytacie się czy jako student, osoba pracująca, bezrobotna, która chce pozyskać dofinansowanie na taki, a nie inny rodzaj działalności gospodarczej kwalifikuje się do wsparcia z dzialania 6.2 PO Kapitał Ludzki. Chciałam wyjaśnić kilka podstawowych spraw związanych z tym działaniem. Co do zasady każda z tych grup może się ubiegać o dotację, ale nie w ramach każdego projektu. 1. Działanie 6.2 PO Kapitał Ludzki ma charakter regionalny co oznacza, że szczegółowe warunki jakie muszą spełniać osoby starające się o dotację wyznaczane są na szczeblu wojewódzkim. Także kryteria jakie musimy spełniać mogą być różne w różnych województwach.
poniedziałek, 01 lutego 2010
Dofinansowanie unijne na rozpoczęcie własnego biznesu możemy uzyskać prawie na każdy rodzaj działalności gospodarczej. Jednak dotacja unijna na założenie własnej firmy nie będzie nam przysługiwała na następujące rodzaje działalności: - działalność, którą zamierzamy prowadzić w sektorze rybołówstwa i akwakultury, górnictwa, rolnictwa; - działalność w zakresie drogowego transportu towarów w przypadku zakupu samochodów służących do ich transportu. Jeśli już zdecydowaliśmy się na sięgnięcie po pieniądze unijne na założenie własnej firmy pamiętajmy, że nie zwrócą na kosztów realizacji przedsięwzięć poniesionych przez dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.
Zakładki:
Dotacje dla bezrobotnych
Dotacje unijne dla firm
Dotacje unijne dla rodziny
Dotacje unijne dla rolników
Dotacje unijne dla sportu
Dotacje unijne dla szkół, uczelni i przedszkoli
Dotacje unijne na e-biznes
Dotacje unijne na odnawialne źrodła energii
Dotacje unijne na rozpoczęcie działalności gospodarczej
Dotacje unijne na szkolenia, studia podyplomowe i stypendia
Serwisy UE, Blogi UE, Firmy Doradcze, Inne
Środki unijne dla osób niepełnosprawnych
Unia Europejska w pigułce
Zgłoszenie do konkursu blog roku 2011
Zobacz, gdzie możesz znaleźć przykłady projektów
Zobacz, gdzie możesz zasięgnąć informacji
Kliknij, aby się ze mną skontaktować
Kliknij, aby wejść na forum