Praktyczne porady dotyczące pozyskiwania dotacji z funduszy unijnych.
sobota, 18 kwietnia 2009
Do tej pory beneficjenci ( podmioty, które mogą się ubiegać o dofinansowanie z funduszy unijnych) mogli korzystać z dotacji w oparciu o zasadę refundacji. Przez termin refundacji rozumiemy zwrot środków, które wyłożyliśmy wcześniej na realizację projektu.Pamiętajmy, że dotacje nie pokrywają wszystkich wydatków, a tylko ich wcześniej określoną część. Dotacje w postaci zaliczek (środki otrzymane przed poniesieniem wydatków) otrzymywała tylko wąska grupa podmiotów. Na szczęście w tym roku zaszły bardzo korzystne zmiany w zakresie przyznawania dotacji.
piątek, 17 kwietnia 2009

Na stronie funduszeuropejskie.gov.pl udało mi się znaleźć bardzo przydatną listę punktów informacyjnych, gdzie można się udać ze wszelkimi wątpliwościami i pytaniami dotyczącymi pozykiwania środków z funduszy unijnych. Chcąc znaleźć punkty informacyjne wystarczy wybrać tylko województwo. Podaję link: lista punktów informacyjnych

Zobacz także inne artykuły na temat dotacji unijnych dla firm

Warunki uzyskania dotacji unijnej przez firmy

Jak napisać wniosek, aby dostać dotację unijną

Jak napisać wniosek, aby dostać dotację unijną - część druga

Refundacja i zaliczka w dotacjach unijnych

Przykłady projektów unijnych

poniedziałek, 13 kwietnia 2009
W związku z często zadawanymi pytaniami dotyczącymi przykładów projektów już zrealizowanych poszperałam trochę w wirtualnej przestrzeni i udało mi się znaleźć profesjonalną stronę własnie z taką bazą projektów, które otrzymały dofinansowanie.
czwartek, 02 kwietnia 2009
Jednym z celów dotacji unijnych jest wspieranie działań, mających za zadanie ochronę środowiska poprzez wykorzystywanie energii odnawialnej. Najczęściej za realizację wspomnianych powyżej działań odpowiadają samorządy, które przygotowując projekty, obejmują zakresem działania daną społeczność lokalną. Jednak o dotację starać się mogą również organizacje pozarządowe lub spółki komunalne. Szansę na uzyskanie dotacji daje nam Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach którego gmina ubiegać się może o dofinansowanie projektu zakładającego zakup i instalację przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców gmin.
Zakładki:
Dotacje dla bezrobotnych
Dotacje unijne dla firm
Dotacje unijne dla rodziny
Dotacje unijne dla rolników
Dotacje unijne dla sportu
Dotacje unijne dla szkół, uczelni i przedszkoli
Dotacje unijne na e-biznes
Dotacje unijne na odnawialne źrodła energii
Dotacje unijne na rozpoczęcie działalności gospodarczej
Dotacje unijne na szkolenia, studia podyplomowe i stypendia
Serwisy UE, Blogi UE, Firmy Doradcze, Inne
Środki unijne dla osób niepełnosprawnych
Unia Europejska w pigułce
Zgłoszenie do konkursu blog roku 2011
Zobacz, gdzie możesz znaleźć przykłady projektów
Zobacz, gdzie możesz zasięgnąć informacji
Kliknij, aby się ze mną skontaktować
Kliknij, aby wejść na forum