Praktyczne porady dotyczące pozyskiwania dotacji z funduszy unijnych.
czwartek, 28 maja 2009
Szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne oraz przedszkola mogą otrzymać dofinansowanie na różnego typu projekty. Unijne wsparcie w tym zakresie zapewniają Regionalne Programy Operacyjne, dzięki którym jest możliwe finansowanie nie tylko zakupu wyposażenia do szkół, ale również pomoc dla takich inwestycji jak: budowa, rozbudowa i modernizacja budynków szkolnych.
wtorek, 19 maja 2009
Jednym z celów jaki zakłada Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 jest udzielanie pomocy osobom, które zamierzają podjąć oraz rozwijać w gospodarstwach rolnych działalność gospodarczą inną niż rolnicza. Działanie zostało skierowane do osób fizycznych - zatem skorzystać z niego mogą rolnik, małżonek rolnika oraz pozostali domownicy. Osoba wnioskująca o przyznanie pomocy musi być pełnoletnia i nie mieć więcej niż 60 lat . Wymaga się również od niej, aby zamieszkiwała w gminie miejskiej, wiejsko- wiejskiej, z wyłączeniem miast powyżej 5 tyś mieszkańców, miejskiej, z wyłączeniem miejscowości powyżej 5 tyś mieszkańców. Dodatkowo powinna podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników ( KRUS) w okresie 12 miesięcy poprzedzającym złożenie wniosku. Warunkiem wykluczającym ze starania się o przyznanie pomocy jest przyznanie renty strukturalnej w latach 2004- 2006 oraz 2007-2013.
środa, 13 maja 2009
Osoba bezrobotna, która jest zarejestrowana w urzędzie pracy i chce rozpocząć działalność gospodarczą może otrzymać dotację ze środków Funduszu Pracy. Pomoc finansowa jest przyznawana na podstawie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. Wniosek składa się w Powiatowym Urzędzie Pracy.
poniedziałek, 11 maja 2009
Na budżet Unii Europejskiej składają się składki państw członkowskich, opłaty rolne i cukrowe, cła pobierane na podstawie wspólnej Taryfy Celnej oraz wpłaty oparte na przychodach z tytułu VAT. Wpłaty państw członkowskich są uzależnione od wysokości Produktu Krajowego Brutto. Najwięcej do budżetu Unii odprowadzają zatem najbardziej zamożne kraje m.in. takie jak: Niemcy, Francja, Holandia czy też Wielka Brytania. Jednym z celów Unii Europejskiej jest wyrównywanie różnic w poziome rozwoju między państwami bogatymi, a tymi mniej zamożnymi.
 
1 , 2 , 3
Zakładki:
Dotacje dla bezrobotnych
Dotacje unijne dla firm
Dotacje unijne dla rodziny
Dotacje unijne dla rolników
Dotacje unijne dla sportu
Dotacje unijne dla szkół, uczelni i przedszkoli
Dotacje unijne na e-biznes
Dotacje unijne na odnawialne źrodła energii
Dotacje unijne na rozpoczęcie działalności gospodarczej
Dotacje unijne na szkolenia, studia podyplomowe i stypendia
Serwisy UE, Blogi UE, Firmy Doradcze, Inne
Środki unijne dla osób niepełnosprawnych
Unia Europejska w pigułce
Zgłoszenie do konkursu blog roku 2011
Zobacz, gdzie możesz znaleźć przykłady projektów
Zobacz, gdzie możesz zasięgnąć informacji
Kliknij, aby się ze mną skontaktować
Kliknij, aby wejść na forum