Praktyczne porady dotyczące pozyskiwania dotacji z funduszy unijnych.
niedziela, 09 sierpnia 2009
Renty strukturalne dla rolników stanowią środek do realizacji jednego z celów Unii Europejskiej – wspieranie procesu wymiany pokoleniowej wśród osób prowadzących działalność rolniczą. Na taką pomoc będzie mógł liczyć rolnik, który ukonczył 55 lat, a nie osiągnął jeszcze wieku emerytalnego ani nie jest rencistą. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich określa również warunki dotyczące okresu prowadzenia działalności przez osobę starającą się o rentę strukturalną. Osoba ta musi udowodnić, że przez co najmniej okres 10 lat prowadziła działalność rolniczą na własny rachunek. Jakby tego jeszcze było mało gospodarstwo nie może być przekazane dowolnej osobie. Musi ona spełniać kryterium wieku oraz odpowiednich kwalifikacji.Gospodarstwo może być przekazywane następcy, który dotąd nie prowadził działalności rolniczej. Dozwolone jest też przejmowanie gruntów wchodzących w skład przekazywanego gospodarstwa na rzecz powiększenia gospodarstwa rolnego innego producenta rolnego.
piątek, 07 sierpnia 2009
O jednorazową premię w wysokości 50 tyś zł mogą się ubiegać osoby, które chcą założyć lub przejąć gospodarstwo rolne. Otrzymanie takiej pomocy finansowej jest możliwe po spełnieniu licznych warunków dotyczących samego zainteresowanego jak i przejmowanego gospodarstwa. Osoba ubiegająca się o premię musi być pełnoletnia, jednak nie może mieć wiecej niż 40 lat. Ponadto powinna posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe wynikające z wykształcenia oraz stażu pracy w rolnictwie. Generalnie nie powinna prowadzić działalności rolniczej. Od tej zasady jest wyjątek. Może ubiegać się o kwotę w wysokosci 50 tyś zł, będąc posiadaczem nieruchomości rolnej o powierzchni co najmniej 1 ha UR, jeśli nabyła ją w drodze spadku, spadku lub darowizny w trakcie nauki bądź przed uzyskaniem pełnoletności.
Niewielu rolników zdaje sobie sprawę, że również oni mogą korzystać ze szkoleń mających na celu doskonalenie zawodowe. Jest to możliwe dzięki zapisom Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, ramach działania Osi 1 – Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego. W drodze konkursu wybiera się instytucje, które zajmują się organizcją szkoleń dla rolników. Szkolenia przybrać mogą różną formę.
sobota, 01 sierpnia 2009
Podgladając statystyki mojego bloga, stwierdzam, że informacje na temat dotacji unijnych cieszą się dość sporym zainteresowaniem. Co jednak tak naprawdę Polacy wiedzą o Unii Europejskiej? Czy o tym, że jesteśmy także jej obywatelami przypominamy sobie w związku z kolejnymi szczytami w Brukseli, aferami na linii PO i PiS oraz wyborami do Parlamentu Europejskiego? Czy Polacy pozytywnie kojarzą Unię tylko dlatego, że istnieje możliwość pozyskiwania dotacji unijnych? A kto dokładnie pamięta datę przystąpienia naszego kraju do Unii? Teraz patrząc z perspektywy kilkuletniego członkowstwa jesteśmy już chyba gotowi wydać sprawiedliwą opinię w tej sprawie. Czy w związku z wejściem do Unii w życiu przeciętnego Polaka coś się zmieniło?
Zakładki:
Dotacje dla bezrobotnych
Dotacje unijne dla firm
Dotacje unijne dla rodziny
Dotacje unijne dla rolników
Dotacje unijne dla sportu
Dotacje unijne dla szkół, uczelni i przedszkoli
Dotacje unijne na e-biznes
Dotacje unijne na odnawialne źrodła energii
Dotacje unijne na rozpoczęcie działalności gospodarczej
Dotacje unijne na szkolenia, studia podyplomowe i stypendia
Serwisy UE, Blogi UE, Firmy Doradcze, Inne
Środki unijne dla osób niepełnosprawnych
Unia Europejska w pigułce
Zgłoszenie do konkursu blog roku 2011
Zobacz, gdzie możesz znaleźć przykłady projektów
Zobacz, gdzie możesz zasięgnąć informacji
Kliknij, aby się ze mną skontaktować
Kliknij, aby wejść na forum