Praktyczne porady dotyczące pozyskiwania dotacji z funduszy unijnych.
środa, 24 września 2008
Pieniądze dla przedsiębiorstw są dostępne w ramach następujących programów operacyjnych: Innowacyjna Gospodarka, Kapitał Ludzki, Infrastruktura i Środowisko oraz w ramach 16 regionalnych programów operacyjnych. Projekty o dużej wartości i ponadregionalnym oddziaływaniu będą dofinansowane w ramach programów krajowych. Natomiast projekty o mniejszym oddziaływaniu i zakładające mniejszy budżet są finansowane z programów regionalnych. Beneficjentem funduszy mają być głównie MŚP, ale wsparcie mogą też otrzymać duże firmy ( w programach ogólnokrajowych). W poprzednim okresie programowania wielu przedsiębiorców dopasowywało swoje plany rozwoju firmy do dostępnych dotacji. Był to błąd. Chcąc uzyskać jakąkolwiek dotację nie zastanawiali się czy takie wsparcie było rzeczywiście potrzebne do rozwoju ich firm. Na skutek tego błędu beneficjenci nie byli wstanie wykazać, że wsparcie było potrzebne ich firmom.
Zakładki:
Dotacje dla bezrobotnych
Dotacje unijne dla firm
Dotacje unijne dla rodziny
Dotacje unijne dla rolników
Dotacje unijne dla sportu
Dotacje unijne dla szkół, uczelni i przedszkoli
Dotacje unijne na e-biznes
Dotacje unijne na odnawialne źrodła energii
Dotacje unijne na rozpoczęcie działalności gospodarczej
Dotacje unijne na szkolenia, studia podyplomowe i stypendia
Serwisy UE, Blogi UE, Firmy Doradcze, Inne
Środki unijne dla osób niepełnosprawnych
Unia Europejska w pigułce
Zgłoszenie do konkursu blog roku 2011
Zobacz, gdzie możesz znaleźć przykłady projektów
Zobacz, gdzie możesz zasięgnąć informacji
Kliknij, aby się ze mną skontaktować
Kliknij, aby wejść na forum