Praktyczne porady dotyczące pozyskiwania dotacji z funduszy unijnych.
czwartek, 29 października 2009
Rolnicy, którzy chcieliby zmodernizować swoje gospodarstwa mogą liczyć na wsparcie z unijnych dotacji. Unijne dofinansowanie może być przeznaczone na budowę, remont lub modernizację budynków. Za unijne pieniądze możemy również finansować zakup urządzeń i maszyn oraz także zakup licencji czy nawet usług związanych z przygotowaniem dokumentacji technicznej. Dotacje unijne przyznawane są również na przedsięwzięcia związane z dostosowaniem gospodarstwa do standardów wynikających z przepisów prawa Unii Europejskiej.
Jednym z założeń realizowanych przez Unię Europejską jest dbanie o środowisko naturalne poprzez powiększanie obszarów leśnych. Osoby realizujące założenia ochrony środowiska naturalnego będą mogły liczyć na wsparcie finansowe w postaci dotacji unijnej. Możliwość ubiegania się o dotację na ten cel dają zapisy Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
piątek, 23 października 2009
Oprócz studentów na wsparcie finansowe w postaci stypendium mogą też liczyć także uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Jest to możliwe dzięki wsparciu środków unijnych pozyskiwanych w ramach jednego z działań Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Warunki otrzymania stypendium mogą być różne w zależności od programu stypendialnego realizowanego na terenie danego województwa. Najczęściej jednak dotyczą następujących kryteriów takich jak: dochód na osobę w rodzinie, średnia ocen ze świadectwa, odnoszone sukcesy w konkursach i olimpiadach, niepełnosprawność czy też zameldowanie na terach wiejskich. Informacji na temat stypendiów unijnych uczniowie powinni szukać w szkole, do której uczęszczają lub organach dotujących szkołę. Więcej informacji na temat stypendiów, bezpłatnych szkoleń oraz dofinansowania studiów przez znajdziecie na stronie mojego bloga Fundusze unijne dla Ciebie.
wtorek, 20 października 2009
Dotacje unijne to szansa dla tych, którzy chcieliby założyć działalność gospodarczą lub zadbać o rozwój już istniejącej firmy, a nie mają na ten cel wystarczająco dużo własnych środków. Przy finansowym wsparciu ze źródeł zewnętrznych o wiele łatwiej jest zrealizować przedsiębiorcom pomysł na własny biznes. Pamiętajmy jednak, że samo przyznanie dotacji nie zwalnia nas od wypełniania obowiązków nałożonych przez instytucję dofinansowującą. Przyznanie dotacji to nie tylko sukces, który pomaga nam realizować własne marzenia, ale także konsekwencje wynikające z realizacji inwestycji, na którą przyznano nam dotację.
 
1 , 2 , 3
Zakładki:
Dotacje dla bezrobotnych
Dotacje unijne dla firm
Dotacje unijne dla rodziny
Dotacje unijne dla rolników
Dotacje unijne dla sportu
Dotacje unijne dla szkół, uczelni i przedszkoli
Dotacje unijne na e-biznes
Dotacje unijne na odnawialne źrodła energii
Dotacje unijne na rozpoczęcie działalności gospodarczej
Dotacje unijne na szkolenia, studia podyplomowe i stypendia
Serwisy UE, Blogi UE, Firmy Doradcze, Inne
Środki unijne dla osób niepełnosprawnych
Unia Europejska w pigułce
Zgłoszenie do konkursu blog roku 2011
Zobacz, gdzie możesz znaleźć przykłady projektów
Zobacz, gdzie możesz zasięgnąć informacji
Kliknij, aby się ze mną skontaktować
Kliknij, aby wejść na forum