Praktyczne porady dotyczące pozyskiwania dotacji z funduszy unijnych.
wtorek, 26 maja 2015
Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi zaprasza na szkolenie pt. "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PO NOWELIZACJACH". Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przedstawienie założeń, celów, skutków nowelizacji oraz sposobów na uniknięcie błędów w postępowaniu przy zamówieniach publicznych. Program obejmuje: 1. Czynności przygotowawcze (m.in.: szacowanie wartości zamówienia, corocznych planów zamówień, dzielenie zamówienia na części, opis przedmiotu zamówienia); 2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz ogłoszenie o zamówieniu jako główne dokumenty w trybach podstawowych; 3. Ocena ofert / ofert składanych wspólnie przez wykonawców – problemy prawne na okreoelonych przykładach; 4. Korespondencja z wykonawcami - odpowiedzi na pytania, wezwanie do uzupełnienia dokumentów itp.; 5. Odrzucenie ofert i wykluczenie wykonawców – przyczyny, sposoby postêpowania, skutki. Szkolenie poprowadzi Pan Tomasz Glinkowski - prawnik, były Zastępca Naczelnika Wydziału Zamówień Publicznych i Inwestycji w jednostce samorządu terytorialnego, akredytowany doradca Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, kontrolujący zamówienia publiczne w projektach dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Wieloletni trener i doradca w obszarach zamówień publicznych oraz finansów publicznych. Termin: 25 czerwca 2015 r. Miejsce: Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości Łódź, ul. Piotrkowska 86, front, II piętro Cena: 190 zł/osoby brutto Dane do kontaktu: Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości, 90-103 Łódź, ul. Piotrkowska 86, tel. +48 42 630 36 67, fax +48 42 632 90 89, e-mail: fundacja@frp.lodz.pl, strona internetowa: http://www.frp.lodz.pl
Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi zaprasza na szkolenia: Dyplomowany specjalista ds. funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014 - 2020, które odbędzie w dniu 17 czerwca 2015 r., przy ulicy Piotrkowskiej 86, front, II piętro. Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia. 1. Fundusze europejskie w okresie 2014 - 2020 - polityka spójności 2014 - 2020, środki finansowe dla Polski, programy operacyjne 2014 - 2020, zasady dofinansowania projektów w porównaniu do okresu 2007 - 2013, źródła informacji o funduszach UE 2. Zasady budowania projektu - projekty przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych: cel uzasadnienie, działania/harmonogram, budżet, wskaźniki, rezultaty, partnerstwo w projekcie
Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi zaprasza na Seminarium: "Dotacje unijne w nowym okresie programowania 2014 - 2020 INWESTYCJE - INFRASTRUKTURA - BADANIA - KAPITAL LUDZKI". Celem seminarium jest przygotowanie beneficjentów do pozyskiwania funduszy UE na projekty inwestycyjne, szkoleniowe i doradcze. Uczestnicy uzyskają informacje nt. dostępności środków finansowych w regionie łódzkim, pierwszych konkursów ogłoszonych w ramach nowego okresu oraz nowych zasad realizacji projektów w okresie 2014-2020. Omówione zostaną Programy Operacyjne i Inicjatywy planowane w latach 2014-2020. Seminarium odbędzie się dnia 2 czerwca 2015 r. w godzinach 10.00 - 15.00. Program szkolenia obejmuje następujące tematy: 1. Polityka spójności UE 2014 - 2020 - cele, instrumenty, zasady ramy prawne, dokumenty strategiczne i programowe. 2. Fundusze strukturalne i Fundusz Spójności - obszary wsparcia. 3. Nowa perspektywa finansowa w Polsce - dokumenty strategiczne. 4. System prawno - instytucjonalny. 5. Struktura krajowych i regionalnych programów operacyjnych.
niedziela, 03 maja 2015
"Prawie tysiąc atrakcji w całej Polsce. Zobacz, co będzie się działo w Twojej okolicy. Zapraszamy na Dni Otwarte Funduszy Europejskich. Od 7 do 10 maja będziecie mogli wziąć udział w atrakcjach zorganizowanych przez beneficjentów Funduszy Europejskich w dofinansowanych projektach. Dni Otwarte dają możliwość zobaczenia na własne oczy miejsc, do których normalnie nie możemy wejść, zwiedzania za darmo lub ze zniżką muzeów, teatrów i innych dofinansowanych instytucji kultury, wzięcia udziały w ciekawych warsztatach oraz atrakcjach dla całej rodziny. Przekonajcie się sami, jak działają Fundusze Europejskie. Odwiedźcie wyremontowane molo w Sopocie i weźcie udział w rejsie motorówkami. Jeśli jesteście miłośnikami historii, wybierzcie się na spacer tematyczny po wnętrzach Pałacu w Wilanowie. A jeśli lubicie dobrą zabawę na pewno zainteresuje Was Interaktywny Park Edukacji i Rozrywki „Roseau-Zaginione Miasto” w Pokrzywnie w województwie opolskim. To tylko niektóre spośród prawie 1000 atrakcji przygotowanych przez beneficjentów Funduszy Europejskich. Skorzystajcie z wyszukiwarki i zobaczcie, jak wiele dzieje się wokół nas. Zapraszamy na Dni Otwarte Funduszy Europejskich!" * Tekst zaczerpnięty ze strony www.dniotwarte.eu
1 , 2 , 3 , 4 , 5 ... 24
Zakładki:
Dotacje dla bezrobotnych
Dotacje unijne dla firm
Dotacje unijne dla rodziny
Dotacje unijne dla rolników
Dotacje unijne dla sportu
Dotacje unijne dla szkół, uczelni i przedszkoli
Dotacje unijne na e-biznes
Dotacje unijne na odnawialne źrodła energii
Dotacje unijne na rozpoczęcie działalności gospodarczej
Dotacje unijne na szkolenia, studia podyplomowe i stypendia
Serwisy UE, Blogi UE, Firmy Doradcze, Inne
Środki unijne dla osób niepełnosprawnych
Unia Europejska w pigułce
Zgłoszenie do konkursu blog roku 2011
Zobacz, gdzie możesz znaleźć przykłady projektów
Zobacz, gdzie możesz zasięgnąć informacji
Kliknij, aby się ze mną skontaktować
Kliknij, aby wejść na forum