Praktyczne porady dotyczące pozyskiwania dotacji z funduszy unijnych.

Dotacje na inwestycje ekologiczne

niedziela, 26 lipca 2009

Co do zasady osoby fizyczne zostały wykluczone z możliwości ubieganie się o dotacje unijne  na budowę domu czy też finansowanie działań proekologicznych ( lampy solarne, wiatraki, pompy ciepła, przydomowe oczyszczalnie ścieków).   Działania takie są finansowane jednak z środków krajowych.  Umożliwiają to programy przygotowywane przez  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska czy też Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska.  O dofinansowanie działań proekologicznych  z środków unijnych mogą  się starać jednostki samorządu terytorialnego, które z kolei mogą pomóc finansowo mieszkańcom w zakupie np.  kolektora słonecznego.  W tym wypadku ważna jest aktywność  władz samorządowych. Informacji należy szukać we właściwym urzędzie miasta czy gminy.*

*źródło: funduszeeuropejskie.gov.pl

Zobacz także:

Dotacje unijne na odnawialne źródła energii

czwartek, 02 kwietnia 2009
Jednym z celów dotacji unijnych jest wspieranie działań, mających za zadanie ochronę środowiska poprzez wykorzystywanie energii odnawialnej. Najczęściej za realizację wspomnianych powyżej działań odpowiadają samorządy, które przygotowując projekty, obejmują zakresem działania daną społeczność lokalną. Jednak o dotację starać się mogą również organizacje pozarządowe lub spółki komunalne. Szansę na uzyskanie dotacji daje nam Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach którego gmina ubiegać się może o dofinansowanie projektu zakładającego zakup i instalację przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców gmin.
Zakładki:
Dotacje dla bezrobotnych
Dotacje unijne dla firm
Dotacje unijne dla rodziny
Dotacje unijne dla rolników
Dotacje unijne dla sportu
Dotacje unijne dla szkół, uczelni i przedszkoli
Dotacje unijne na e-biznes
Dotacje unijne na odnawialne źrodła energii
Dotacje unijne na rozpoczęcie działalności gospodarczej
Dotacje unijne na szkolenia, studia podyplomowe i stypendia
Serwisy UE, Blogi UE, Firmy Doradcze, Inne
Środki unijne dla osób niepełnosprawnych
Unia Europejska w pigułce
Zgłoszenie do konkursu blog roku 2011
Zobacz, gdzie możesz znaleźć przykłady projektów
Zobacz, gdzie możesz zasięgnąć informacji
Kliknij, aby się ze mną skontaktować
Kliknij, aby wejść na forum