Praktyczne porady dotyczące pozyskiwania dotacji z funduszy unijnych.

Środki unijne dla szkół, uczelni i przeszkoli

sobota, 06 czerwca 2009
Na dofinansowanie projektów związanych z przebudową systemów grzewczych, zakładaniem klimatyzacji i oświetlenia energooszczędnego oraz ocieplaniem budynków szkół i przedszkoli będą się mogły ubiegać samorządy w ramach działania 9.3 - "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej" Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
czwartek, 28 maja 2009
Szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne oraz przedszkola mogą otrzymać dofinansowanie na różnego typu projekty. Unijne wsparcie w tym zakresie zapewniają Regionalne Programy Operacyjne, dzięki którym jest możliwe finansowanie nie tylko zakupu wyposażenia do szkół, ale również pomoc dla takich inwestycji jak: budowa, rozbudowa i modernizacja budynków szkolnych.
wtorek, 10 marca 2009
W tym poście postaram się opisać w sposób ogólny, gdzie należy szukać informacji dotyczących dofinansowania zajęć z języków obcych nie tylko dzieci, ale również dorosłych. Okazuje się, że właśnie Program Operacyjny Kapitał Ludzki stwarza dla tego typu działań wiele okazji do uzyskania dotacji.
piątek, 16 stycznia 2009
Istnieje możliwość pozyskania dotacji unijnych na uruchomienie przedszkola ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1 – Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej. W ramach wymienionego wyżej poddziałania 9.1.1 można dofinansować następujące typy projektów: tworzenie ośrodków wychowania przedszkolnego (w tym również realizacja alternatywnych form wychowania przedszkolnego) na obszarach i w środowiskach o niskim stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej (w szczególności na obszarach wiejskich); wsparcie istniejących przedszkoli przyczyniające się do zwiększonego uczestnictwa dzieci w wychowaniu przedszkolnym np. dłuższe godziny pracy przedszkoli, uruchomienie dodatkowego naboru dzieci, zatrudnienia personelu; opracowanie i realizacja kampanii informacyjnych promujących edukację przedszkolną.
Zakładki:
Dotacje dla bezrobotnych
Dotacje unijne dla firm
Dotacje unijne dla rodziny
Dotacje unijne dla rolników
Dotacje unijne dla sportu
Dotacje unijne dla szkół, uczelni i przedszkoli
Dotacje unijne na e-biznes
Dotacje unijne na odnawialne źrodła energii
Dotacje unijne na rozpoczęcie działalności gospodarczej
Dotacje unijne na szkolenia, studia podyplomowe i stypendia
Serwisy UE, Blogi UE, Firmy Doradcze, Inne
Środki unijne dla osób niepełnosprawnych
Unia Europejska w pigułce
Zgłoszenie do konkursu blog roku 2011
Zobacz, gdzie możesz znaleźć przykłady projektów
Zobacz, gdzie możesz zasięgnąć informacji
Kliknij, aby się ze mną skontaktować
Kliknij, aby wejść na forum