Praktyczne porady dotyczące pozyskiwania dotacji z funduszy unijnych.

Środki unijne dla osób niepełnosprawnych

sobota, 17 października 2009
Program Operacyjny Kapitał Ludzki wspiera działania związane z aktywizacją zawodową i podnoszeniem kwalifikacji osób niepełnosprawnych. Natomiast zadaniem Regionalnych Programów Operacyjnych w całej Polsce jest finansowanie inwestycji związanych z dostosowaniem obiektów użyteczności publicznej do wymagań w/w osób. Z przeprowadzonych ankiet wynika, że istotnym problemem w życiu codziennym dla tej grupy stanowią przeszkody w postaci barier architektonicznych. Likwidowanie owych barier w szkołach, urzędach, szpitalach, sądach, kinach, teatrach oraz w ośrodkach sportowo-rehabilitacyjnych ma ułatwić osobom niepełnosprawnym aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym na równych prawach z osobami zdrowymi.
sobota, 03 października 2009
Niepełnosprawni studenci mogą liczyć na stypendium specjalne pod warunkiem posiadania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Szczegółowe warunki przyznawania takiego stypendium oraz jego wysokość ustalane są przez rektora we współpracy z uczelnianym samorządem studenckim. Chcąc otrzymać takie stypendium należy złożyć wniosek. Osoba studiująca na kilku kierunkach może się starać o jego otrzymanie na każdym z nich.
wtorek, 10 lutego 2009
Bariery architektoniczne oraz trudności ze znalezieniem pracy to tylko przykłady problemów jakim muszą stawiać czoła osoby niepełnosprawne. Jednym z celów Priorytetu VII – „ Promocja integracji społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest wspieranie działań, które mają za zadanie pomoc osobom niepełnosprawnym aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym i zawodowym. W imieniu niepełnosprawnych o dotacje na szkolenia, poradnictwo psychologiczne, staże i subsydiowanie zatrudnienia oraz integrację społeczną i zawodową mogą się starać organizacje pozarządowe, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie i Ośrodki Pomocy Społecznej.
piątek, 23 stycznia 2009
O dotacje na komputery wraz oprogramowaniem, dostęp do internetu oraz zakup wszelkich innych narzędzi służących m.in. współpracy z firmami lub zapewnieniu bezpieczeństwa przesyłania informacji możemy się ubiegać w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – działanie 8.3.
Zakładki:
Dotacje dla bezrobotnych
Dotacje unijne dla firm
Dotacje unijne dla rodziny
Dotacje unijne dla rolników
Dotacje unijne dla sportu
Dotacje unijne dla szkół, uczelni i przedszkoli
Dotacje unijne na e-biznes
Dotacje unijne na odnawialne źrodła energii
Dotacje unijne na rozpoczęcie działalności gospodarczej
Dotacje unijne na szkolenia, studia podyplomowe i stypendia
Serwisy UE, Blogi UE, Firmy Doradcze, Inne
Środki unijne dla osób niepełnosprawnych
Unia Europejska w pigułce
Zgłoszenie do konkursu blog roku 2011
Zobacz, gdzie możesz znaleźć przykłady projektów
Zobacz, gdzie możesz zasięgnąć informacji
Kliknij, aby się ze mną skontaktować
Kliknij, aby wejść na forum