Praktyczne porady dotyczące pozyskiwania dotacji z funduszy unijnych.

Środki unijne dla osób niepełnosprawnych

sobota, 17 października 2009
Program Operacyjny Kapitał Ludzki wspiera działania związane z aktywizacją zawodową i podnoszeniem kwalifikacji osób niepełnosprawnych. Natomiast zadaniem Regionalnych Programów Operacyjnych w całej Polsce jest finansowanie inwestycji związanych z dostosowaniem obiektów użyteczności publicznej do wymagań w/w osób. Z przeprowadzonych ankiet wynika, że istotnym problemem w życiu codziennym dla tej grupy stanowią przeszkody w postaci barier architektonicznych. Likwidowanie owych barier w szkołach, urzędach, szpitalach, sądach, kinach, teatrach oraz w ośrodkach sportowo-rehabilitacyjnych ma ułatwić osobom niepełnosprawnym aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym na równych prawach z osobami zdrowymi.
sobota, 03 października 2009
Niepełnosprawni studenci mogą liczyć na stypendium specjalne pod warunkiem posiadania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Szczegółowe warunki przyznawania takiego stypendium oraz jego wysokość ustalane są przez rektora we współpracy z uczelnianym samorządem studenckim. Chcąc otrzymać takie stypendium należy złożyć wniosek. Osoba studiująca na kilku kierunkach może się starać o jego otrzymanie na każdym z nich.
wtorek, 10 lutego 2009
Bariery architektoniczne oraz trudności ze znalezieniem pracy to tylko przykłady problemów jakim muszą stawiać czoła osoby niepełnosprawne. Jednym z celów Priorytetu VII – „ Promocja integracji społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest wspieranie działań, które mają za zadanie pomoc osobom niepełnosprawnym aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym i zawodowym. W imieniu niepełnosprawnych o dotacje na szkolenia, poradnictwo psychologiczne, staże i subsydiowanie zatrudnienia oraz integrację społeczną i zawodową mogą się starać organizacje pozarządowe, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie i Ośrodki Pomocy Społecznej.
piątek, 23 stycznia 2009
O dotacje na komputery wraz oprogramowaniem, dostęp do internetu oraz zakup wszelkich innych narzędzi służących m.in. współpracy z firmami lub zapewnieniu bezpieczeństwa przesyłania informacji możemy się ubiegać w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – działanie 8.3.
Zakładki:
Dotacje dla bezrobotnych
Dotacje unijne dla firm
Dotacje unijne dla rodziny
Dotacje unijne dla rolników
Dotacje unijne dla sportu
Dotacje unijne dla szkół, uczelni i przedszkoli
Dotacje unijne na e-biznes
Dotacje unijne na odnawialne źrodła energii
Dotacje unijne na rozpoczęcie działalności gospodarczej
Dotacje unijne na szkolenia, studia podyplomowe i stypendia
Serwisy UE, Blogi UE, Firmy Doradcze, Inne
Środki unijne dla osób niepełnosprawnych
Unia Europejska w pigułce
Zgłoszenie do konkursu blog roku 2011
biznes plan do Urzędu Pracy
Zobacz, gdzie możesz znaleźć przykłady projektów
Zobacz, gdzie możesz zasięgnąć informacji
Kliknij, aby się ze mną skontaktować
Kliknij, aby wejść na forum