Praktyczne porady dotyczące pozyskiwania dotacji z funduszy unijnych.

Dotacje unijne dla rolników

czwartek, 29 października 2009
Jednym z założeń realizowanych przez Unię Europejską jest dbanie o środowisko naturalne poprzez powiększanie obszarów leśnych. Osoby realizujące założenia ochrony środowiska naturalnego będą mogły liczyć na wsparcie finansowe w postaci dotacji unijnej. Możliwość ubiegania się o dotację na ten cel dają zapisy Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
niedziela, 09 sierpnia 2009
Renty strukturalne dla rolników stanowią środek do realizacji jednego z celów Unii Europejskiej – wspieranie procesu wymiany pokoleniowej wśród osób prowadzących działalność rolniczą. Na taką pomoc będzie mógł liczyć rolnik, który ukonczył 55 lat, a nie osiągnął jeszcze wieku emerytalnego ani nie jest rencistą. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich określa również warunki dotyczące okresu prowadzenia działalności przez osobę starającą się o rentę strukturalną. Osoba ta musi udowodnić, że przez co najmniej okres 10 lat prowadziła działalność rolniczą na własny rachunek. Jakby tego jeszcze było mało gospodarstwo nie może być przekazane dowolnej osobie. Musi ona spełniać kryterium wieku oraz odpowiednich kwalifikacji.Gospodarstwo może być przekazywane następcy, który dotąd nie prowadził działalności rolniczej. Dozwolone jest też przejmowanie gruntów wchodzących w skład przekazywanego gospodarstwa na rzecz powiększenia gospodarstwa rolnego innego producenta rolnego.
piątek, 07 sierpnia 2009
O jednorazową premię w wysokości 50 tyś zł mogą się ubiegać osoby, które chcą założyć lub przejąć gospodarstwo rolne. Otrzymanie takiej pomocy finansowej jest możliwe po spełnieniu licznych warunków dotyczących samego zainteresowanego jak i przejmowanego gospodarstwa. Osoba ubiegająca się o premię musi być pełnoletnia, jednak nie może mieć wiecej niż 40 lat. Ponadto powinna posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe wynikające z wykształcenia oraz stażu pracy w rolnictwie. Generalnie nie powinna prowadzić działalności rolniczej. Od tej zasady jest wyjątek. Może ubiegać się o kwotę w wysokosci 50 tyś zł, będąc posiadaczem nieruchomości rolnej o powierzchni co najmniej 1 ha UR, jeśli nabyła ją w drodze spadku, spadku lub darowizny w trakcie nauki bądź przed uzyskaniem pełnoletności.
Niewielu rolników zdaje sobie sprawę, że również oni mogą korzystać ze szkoleń mających na celu doskonalenie zawodowe. Jest to możliwe dzięki zapisom Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, ramach działania Osi 1 – Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego. W drodze konkursu wybiera się instytucje, które zajmują się organizcją szkoleń dla rolników. Szkolenia przybrać mogą różną formę.
 
1 , 2
Zakładki:
Dotacje dla bezrobotnych
Dotacje unijne dla firm
Dotacje unijne dla rodziny
Dotacje unijne dla rolników
Dotacje unijne dla sportu
Dotacje unijne dla szkół, uczelni i przedszkoli
Dotacje unijne na e-biznes
Dotacje unijne na odnawialne źrodła energii
Dotacje unijne na rozpoczęcie działalności gospodarczej
Dotacje unijne na szkolenia, studia podyplomowe i stypendia
Serwisy UE, Blogi UE, Firmy Doradcze, Inne
Środki unijne dla osób niepełnosprawnych
Unia Europejska w pigułce
Zgłoszenie do konkursu blog roku 2011

Szukanie informacji na blogu

Wiele informacji na temat dotacji unijnych - posegregrowanych tematycznie w kategoriach i zakładkach - znajdziecie Państwo wchodząc na główną stronę bloga, mieszczącą się pod adresem http://funduszeunijne1.blox.pl/html. W każdym poście staram się zamieścić informację, jaka instytucja przyznaje dofinansowanie. Uwaga! Nie prowadzę profesjonalnego doradztwa ani punktu informacyjnego, zatem proszę kierować pytania do pracowników instytucji dofinansowujących dane przedsięwzięcia. Blog zawiera podstawowe informacje na temat działań z jakich mogą korzystać beneficjenci dotacji unijnych. Nie zastępuje szczegółowych wytycznych jakimi kierują się instytucje przyznające dofinansowanie! Ponadto niestety wiele informacji sie dezaktualizuje z czasem, a ja bloga nie aktualizuje niestety. W związku z tym zachęcam osoby poszukujące szczegółowych informacji do korzystania z profesjonalnych punktów informacyjnych (adresy dla poszczególnych województw są podane na stronie bloga) i wyszukiwarki dotacji unijnych.

Geneza funduszy unijnych

Polska jest członkiem Unii Europejskiej od 1 maja 2004 r. Fundusze strukturalne są instrumentem realizacji polityki regionalnej Unii Europejskiej, nazywanej również polityką strukturalną. Rolą funduszy strukturalnych jest zwiększanie spójności społecznej i gospodarczej państw członkowskich Unii poprzez wspieranie regionów słabiej rozwiniętych. Polska przystępując do Unii Europejskiej stała się odbiorcą pomocy oferowanej w ramach wspólnotowej polityki regionalnej. Ponadto istnieje Fundusz Spójności będący instrumentem finansowym UE, nienależącym do Funduszy strukturalnych.

biznes plan do Urzędu Pracy